Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 61/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018.


Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537).
 
Wójt Gminy
zarządza co następuje:
 
§ 1.
Przyjąć  przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk  na rok 2018 zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Dochody  budżetu gminy w wysokości 18.136.554,47zł,
z tego:
1.dochody bieżące w wysokości 15.665.341 zł,
2.dochody majątkowe w wysokości 2.471.213,47 zł .

§ 3.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.579.342,95 zł, z tego:
1. wydatki bieżące 14.664.844,25 zł,
2.wydatki majątkowe 8.914.498,70 zł,

§ 4.
Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.914.498,70 zł.

§ 5.
1. Deficyt  budżetowy w kwocie 5.442.788,48 zł.
2.  Przychody budżetu w wysokości 5.632.364,48 zł.
3. Rozchody w wysokości 189.576,00 zł.

§ 6.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1.    ogólną w wysokości 50.000,00 zł            
2.    celową w wysokości 50.000,00 zł - z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.
3.    celową w wysokości 10.000 zł - z przeznaczeniem na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

§ 7.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.855.800,0 0 zł.

§ 8.
1. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.
1. Plan przychodów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.245.000,00 zł
2. Plan kosztów  dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w wysokości 1.245.000,00 zł

§ 10.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                    -           390.205,80zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych          -           484.600,00 zł 

§ 11.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 291.960,17 zł

§ 12.
Przedstawić projekt budżetu Radzie Gminy Wąpielsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku.

§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt  Gminy Wąpielsk
 mgr inż. Dariusz Górski


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 listopada 2017, 09:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij