Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 45/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2017 r.


Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz.446,1579,1948, z 2017 r.poz.730, 935), art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089,1537)
 
Wójt Gminy Wąpielsk
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
Realizując uchwałę Rady Gminy w Wąpielsku  Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąpielsk na 2017 rok jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Wąpielsk za I półrocze 2017 roku.

§ 2.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt budżetowy przedstawia się następująco:
1.                  Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 18.576.525,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.881.503,61 zł, co stanowi 53,20% planu z tego:
1)      Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 9.117.674,45 zł tj. 56,78% zakładanego planu.
2)      Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 763.829,16 zł tj. 30,36% zakładanego planu.
 
2.      Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 23.879.273,29 zł wykonano w wysokości 8.229.402,43 zł tj. 34,47 % zakładanego planu z tego:
1)      Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 8.057.518,16 zł tj. 54,96% planu z tego:
a)      wydatki jednostek budżetowych                                          4.516.492,97 zł
b)      dotacje na zadania bieżące                                                         44.560,00 zł
c)      świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 3.444.363,45 zł
d)      wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                      29.586,30 zł.
e)      obsługa długu                                                                            22.515,44 zł
2)      Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 171.884,27 zł. tj. 1,87% planu.
3.      Budżet zrealizowano nadwyżką w kwocie 1.652.101,18 zł zamiast planowanym deficytem 5.302.747,82 zł.
4.      Łączna kwota zadłużenia gminy na 30 czerwca 2017 r. wynosi 1.399.675,38 zł.

§ 3.
Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:
 
1.      Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: plan 5.211.687,52 zł , wykonanie dochodów 3.205.794,03 zł tj. 61,52 %, wykonanie wydatków wyniosło 3.132.402,42 zł.
2.      Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:
1)      Wykonanie dochodów wyniosło  34.991,07 zł na plan roczny 49.000,00 zł tj.71,41 % planu.
2)      Wykonanie wydatków wyniosło 16.167,91 zł na plan roczny 51.737,07 zł tj 31,25% planu. Z czego na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 2.993,36 zł.
3.      Udzielono dotacji z budżetu gminy:
1)      Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w wysokości 44.560,00 zł tj. .55,70 % zakładanego planu.
2)      Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne w wysokości 10.590,00 zł tj. 0,12 % zakładanego planu.
4.      Realizacja wydatków z Funduszy Sołeckich wyniosła 61.172,11 zł tj. 26,76% zakładanego planu.
5.      Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąpielsku z/s w Radzikach Dużych-przedstawia się następująco:
1)      Wykonanie przychodów wyniosło 44.560,00 zł tj. 55,70% zakładanego planu.
2)      Wykonanie wydatków wyniosło 41.086,17 zł tj. 51,36 %  zakładanego planu.
6.      Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 4.
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
1.      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
2.      Radzie Gminy Wąpielsk.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

Zarządzenie Nr 45/2017 (2138kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 września 2017, 14:53:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij