Zarządzenie nr Z/2/12/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 22 grudnia 2014w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Wąpielsk za 2014 rok.

Zarządzenie nr Z/2/12/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 22 grudnia 2014


w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Wąpielsk za 2014 rok.


Na podstawie art.4, art.5 i art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 z późn. zm.) oraz art. 44 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
    
§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej, stanowiących majątek Gminy Wąpielsk według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
 
1. w drodze spisu z natury –  paliwo w zbiornikach pojazdów strażackich i sprzętach strażackich
2. przez potwierdzenie należności  aktywów powierzonych innym kontrahentom, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
 
§ 2.
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:
1)  Grzegorz Dzierżynski        Przewodnicząca Komisji
2)  Patryk Łaszewski               Członek
3)  Marcin Rempuszewski      Członek
 
§ 3.
Członkowie komisji inwentaryzacyjnej zobowiązani są do:
1)      Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2)      Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji,
3)      Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
4)      Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.
5)      Przekazanie kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej Skarbnikowi Gminy Wąpielsk do dnia 31 stycznia 2015 roku.
 
§ 5.
Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej są odpowiedzialni za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.
 
§ 6.
Odpowiedzialnym za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 2/12/14 (260kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2015, 11:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1360