Zarządzenie nr 15/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 30 lipca 2014w sprawie w sprawie określenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 15/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 lipca 2014


w sprawie w sprawie określenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Na podst. art.6 ust 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku /Dz.U. Nr 14, poz. 67/

zarządzam, co następuje;
§ 1.
Określa się instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Urzędu Gminy w Wąpielsku, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 15/14 (4232kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 sierpnia 2014, 10:49:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1578