Zarządzenie nr 11/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 12 czerwca 2014w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia.

Zarządzenie nr 11/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 12 czerwca 2014


w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia.Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2013 r poz. 594, z późn. zmian/

zarządzam, co następuje;

§ 1.
Upoważniam Panią Zofię Barczewską – pracownika GOPS do obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn."Karta Dużej Rodziny".

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 11/14 (106kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 czerwca 2014, 14:04:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (16 czerwca 2014, 07:58:01)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1807