Zarządzenie nr 7/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 20 maja 2014w sprawie w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru pniaka drzewa.

Zarządzenie nr 7/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 20 maja 2014


w sprawie w sprawie powołania komisji do dokonania pomiaru pniaka drzewa.

Na podst. art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2013 r poz. 594 z późn. zmian/ oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r o ochronie przyrody /Dz.U. z 2013 r poz. 627 z późn. zmian/

zarządzam, co następuje;

§ 1. Powołuję komisję w sprawie dokonania oględzin pniaka po wyciętym drzewie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/19 we wsi Ruszkowo stanowiącą współwłasność Państwa Zbigniewa i Bernadetty Goździaszek zam. Ruszkowo, 87-337 Wąpielsk.

§ 2. W skład komisji wyznaczam pracowników Urzedu Gminy 1. Hanna Majewska - przewodnicząca 2. Marcin Rempuszewski - członek 3. Grażyna Cywińska - członek

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 7/14 (155kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 maja 2014, 13:54:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1776