Zarządzenie nr 12/13Wójta Gminy Wąpielskz dnia 5 sierpnia 2013w sprawie w sprawie opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)

Zarządzenie nr 12/13
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 5 sierpnia 2013


w sprawie w sprawie opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)


Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.), § 3 pkt 2, 8-11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), Zarządzenia nr 31/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) oraz Zarządzenia nr 6/2013 Starosty Rypińskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Opracować dla Gminy Wąpielsk „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa  państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)” zwany dalej Planem.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku do przekazania referentowi ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych danych niezbędnych do opracowania Planu.
 
§ 3
 
Plan powinien być aktualizowany w każdym uzasadnionym przypadku nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata.
 
§ 4
 
Plan należy opracować i uzgodnić w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Rypinie do 30 sierpnia 2013 r.
 
§ 5
 
Koordynację i  nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się referentowi ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych Urzędu Gminy w Wąpielsku.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 12/13 (457kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 sierpnia 2013, 12:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2051