Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »Uchwała nr XVI.99.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Uchwała nr XVI.98.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Uchwała nr XVI.97.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2020 rok

Uchwała nr XVI.95.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XVI.94.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVI.93.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVI.92.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.

Uchwała nr XVI.91.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk”.

Uchwała nr XVI.90.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr XVI.89.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/239/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 października 2017 r., dotyczącej ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Uchwała nr XVI.100.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Uchwała nr XIV.87.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Uchwała nr XIV.86.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Uchwała nr XIV.85.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XIV.84.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała nr XIV.83.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk

Uchwała nr XIV.82.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019


w sprawie oceny aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wąpielsk

Uchwała nr XIV.81.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Rypinie na kadencję 2020 – 2023.

Uchwała nr XIV.80.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020 – 2023.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij