Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »Uchwała nr LXI/332/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.

Uchwała nr LXI/331/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Uchwała nr LXI/329/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVI/127/16 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LX/328/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 września 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.

Uchwała nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r

Uchwała nr LX/326/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 września 2018


w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wąpielsk

Uchwała nr LIX/325/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028

Uchwała nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r

Uchwała nr LIX/323/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina Wąpielsk

Uchwała nr LIX/322/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk

Uchwała nr LIX/321/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk

Uchwała nr LIX/320/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko - Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia

Uchwała nr LIX/319/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Uchwała nr LIX/318/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy

Uchwała nr LIX/317/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wąpielsk

Uchwała nr LIX/316/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk

Uchwała nr LIX/315/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, warunków częściowego zwolnienia z opłat, a także czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wąpielsk

Uchwała nr LIX/314/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wąpielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr LIX/313/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018


w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wąpielsk
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij