Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 99) starsze uchwały »Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028

Uchwała nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.

Uchwała nr III.26.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała nr III.23.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąpielsk na rok 2019

Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie wyznaczenia 2 przedstawicieli Gminy Wąpielsk do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na kadencję 2019-2024.

Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Wąpielsk

Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę II.11.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia diet w formie ryczałtu dla sołtysów wsi w Gminie Wąpielsk

Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca Uchwałę Nr II.10.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk

Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk

Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Wąpielsk

Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2019 rok

Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk

Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk

Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018


w sprawie wystąpienia Gminy Wąpielsk ze Związku Gmin Rypińskich z siedzibą w Rypinie
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 99) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij