Strona główna  >  Uchwały  >  2006

Uchwała nr IV/14/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2006


zmieniająca Uchwałę Nr XXX/168/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2005 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podst. art. 18, ust. 2, pkt. 4,pkt. 9, lit. d) oraz lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian.), oraz art. 182, art. 184, art. 188, ust. 2, art. 195, ust. 2, art. 198, ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104)Rada Gminy w Wąpielsku Uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XXX/168/05 z dnia 29 grudnia 2005 r Iz późn. zmian./ w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
§1
1. Dochodu budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 10.345.305 zł
w tym:
a/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.145.570 zł
b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 33.500 zł
c/ subwencja ogólna w wysokości 3.853.831 zł
z tego:
- część oświatowa w wysokości 2.638.920 zł
- część wyrównana w wysokości 1.195.581 zł
- część uzupełniająca subwencji 19.330 zł
d/ środki z programów strukturalnych i spójności UE l.283.834 zł
§2
II. Wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.725.641 zł
w tym:
a/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.145.570 zł
b/ wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania programów alkoholowych w wysokości 33.500 zł
2. W wydatkach określonych w § 2, pkt. l wyodrębnia się:
a/ wydatki bieżące w wysokości 9.050.381 zł
w tym na:
- wynagrodzenie osobowe w wysokości 2.973.002 zł
- pochodne od wynagrodzenia w wysokości 637.544 zł
- dotacje z budżetu w wysokości 78.000 zł
- obsługę długu publicznego w wysokości 15.000 zł
b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.675.260zł
w tym:
wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE l .878.235 zł

§3
1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości l .380.336zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- pożyczka z WFOŚiGW 296.153zł.
- kredyt bankowy 384.183zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy 700.000zł.
§4
Przyjmuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr l.
§5
Przyjmuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
§6
Przyjmuje się zmiany w rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
§7
Przyjmuje się zmiany w planie finansowym inwestycji na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr
4.
§8
Przyjmuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych administracji zadań zleconych administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.
§9
Przyjmuje się zmiany w planie finansowym Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 6.
§10
Pozostała treść uchwały Nr XXX/168/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29.12.2005r. nie ulega zmianie.
§11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wąpielsk.
Uchwała nr IV/14/06 (2978kB) pdf


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2007, 11:01:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij