Uchwała nr III/10/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 13 grudnia 2006w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnegoNa podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz.1682 z 2002 r z późn. zmian.; Dz.U.z 2002 r Nr 216 poz.1826 art.7/ oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały /M.P. Nr 74 póz.746 z 2006 r/.

Uchwała nr III/10/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz.1682 z 2002 r z późn. zmian.; Dz.U.z 2002 r Nr 216 poz.1826 art.7/ oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały /M.P. Nr 74 póz.746 z 2006 r/.Rada Gminy
w Wąpielsku
przyjmuje, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. jako podstawa do obliczenia podatku leśnego z kwoty 133,70 zł za l m2 na kwotę 131,35zł za 1m2, zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§2 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. i podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .
Uchwała nr III/10/06 (633kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2007, 10:41:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2881