Uchwała nr III/8/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 13 grudnia 2006w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy WąpielskNa podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj.Dz.U.z 1993 r Nr 94 poz.431 z późn. zmian.- Dz.U. Dz 1994 r Nr l poz.3 art.3; Dz.U. z 1996 roku Nr 91 poz.409 art.l;Dz.U.z 1997 roku Nr 43 póz. 272 art.8;Dz.U.z 1997 r Nr 137 poz.926 art.312; Dz.U.z 1998 r Nr 108 poz.681 art. l ; Dz.U. Dz 2001 r Nr 81 póz. 875 art.3 :Dz.U. z 2002 r Nr 200 póz. 1680 art. l Dz.U. z 2003 r Nr 110 póz. 1039 art.2; Dz.U. z 2003 r Nr 162 póz. 1568 art. 1247 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r /M.P. Nr 74 póz. 745 z 2005 r/

Uchwała nr III/8/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj.Dz.U.z 1993 r Nr 94 poz.431 z późn. zmian.- Dz.U. Dz 1994 r Nr l poz.3 art.3; Dz.U. z 1996 roku Nr 91 poz.409 art.l;Dz.U.z 1997 roku Nr 43 póz. 272 art.8;Dz.U.z 1997 r Nr 137 poz.926 art.312; Dz.U.z 1998 r Nr 108 poz.681 art. l ; Dz.U. Dz 2001 r Nr 81 póz. 875 art.3 :Dz.U. z 2002 r Nr 200 póz. 1680 art. l Dz.U. z 2003 r Nr 110 póz. 1039 art.2; Dz.U. z 2003 r Nr 162 póz. 1568 art. 1247 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r /M.P. Nr 74 póz. 745 z 2005 r/Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa
obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk z kwoty 35,52,-zł za l dt na 27,88 zł za l dt żyta, zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2007 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Uchwała nr III/8/06 (700kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 lipca 2007, 14:05:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2346