Uchwała nr I/2/06Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 27 listopada 2006W sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wąpielsku.Na podst. art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian. / oraz § 3 pkt 3 Statutu Gminy Wąpielsk / Uchwała Rady Gminy w Wąpielsku Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku/

Uchwała nr I/2/06
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 27 listopada 2006


W sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wąpielsku.

Na podst. art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian. / oraz § 3 pkt 3 Statutu Gminy Wąpielsk / Uchwała Rady Gminy w Wąpielsku Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku/


Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wąpielsku, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, radnego Grzesława Listkowskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
Uchwała nr I/2/06 (58kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 lipca 2007, 08:49:49)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (26 lipca 2007, 09:23:44)
Zmieniono: zmiana opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1727