NULL string(0) ""

Uchwała nr LXIX.423.2024Rady Gminy Wąpielskz dnia 26 marca 2024w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk”.Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXIX.423.2024
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 26 marca 2024


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:


Uchwała nr LXIX.423.2024 (269kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (10 kwietnia 2024, 09:09:16)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (10 kwietnia 2024, 09:18:02)
Zmieniono: brak

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 122