NULL string(0) ""

Uchwała nr LXIX.422.2024Rady Gminy Wąpielskz dnia 26 marca 2024w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 – Etap 2 – od km 5+760 do km 7+730”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXIX.422.2024
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 26 marca 2024


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże od km 5+ 760 do 9+230 – Etap 2 – od km 5+760 do km 7+730”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:


Uchwała nr LXIX.422.2024 (227kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (10 kwietnia 2024, 09:07:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110