NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII.380.2023Rady Gminy Wąpielskz dnia 1 września 2023w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, 1463) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, Dz.U. z 2023 poz. 289, poz. 535) Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXII.380.2023
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 1 września 2023


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, 1463) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, Dz.U. z 2023 poz. 289, poz. 535) Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:


Uchwała nr LXII.380.2023 (272kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (12 września 2023, 09:05:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108