Uchwała nr XXII.139.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 października 2020uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXII.139.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 października 2020


uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się co następuje:


Uchwała XXII.139.2020.pdf (2860kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (13 listopada 2020, 12:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109