Uchwała nr XXII.140.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 października 2020w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z art. 97 ust. 1, ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, poz. 1622 i poz. 1690, 1818, 2473) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII.140.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 października 2020


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z art. 97 ust. 1, ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, poz. 1622 i poz. 1690, 1818, 2473) uchwala się, co następuje:


Uchwała XXII.140.2020.pdf (1317kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (13 listopada 2020, 12:49:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103