Uchwała nr XXII.141.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 października 2020zmieniająca uchwałę nr XXXII/162/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielskart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art.10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

Uchwała nr XXII.141.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 października 2020


zmieniająca uchwałę nr XXXII/162/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art.10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:


Uchwała XXII.141.2020.pdf (479kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (13 listopada 2020, 12:48:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124