Uchwała nr XXI.135.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 sierpnia 2020w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI.135.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 sierpnia 2020


w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XX.135.2020 (737kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 września 2020, 09:32:37)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (9 września 2020, 14:33:31)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 66