Uchwała nr XX.131.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 8 lipca 2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże -Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite od km 0+000 do km 0+995 w m. Radziki Duże”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)

Uchwała nr XX.131.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 8 lipca 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże -Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite od km 0+000 do km 0+995 w m. Radziki Duże”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)


Uchwała nr XX.131.2020 (99kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (21 lipca 2020, 10:11:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91