Uchwała nr XIX.127.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 9 czerwca 2020w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wąpielsk.art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX.127.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 9 czerwca 2020


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wąpielsk.

art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:


Uchwała nr XIX.127.2020 (6986kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (23 czerwca 2020, 10:16:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164