Uchwała nr XIX.126.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 9 czerwca 2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąpielsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rokart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 z póź. zm.) Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX.126.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 9 czerwca 2020


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wąpielsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 z póź. zm.) Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:


Uchwała nr XIX.126.2020 (626kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (23 czerwca 2020, 10:13:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110