Uchwała nr XIX.125.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 9 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2019 rokart.18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 z póź. zm.) Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

Uchwała nr XIX.125.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 9 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2019 rok

art.18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 z póź. zm.) Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:


Uchwała nr XIX.125.2020 (498kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (23 czerwca 2020, 10:04:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110