Uchwała nr XVIII.122.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 19 marca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020-2028.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Uchwała nr XVIII.122.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 19 marca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020-2028.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)


Uchwała NR XVIII.122.2020 (5544kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (26 marca 2020, 11:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85