Uchwała nr XVIII.118.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 19 marca 2020w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 a w związku z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.122 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Zarządców Obwodów Łowieckich z terenu gminy Wąpielsk

Uchwała nr XVIII.118.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 19 marca 2020


w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 a w związku z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.122 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Zarządców Obwodów Łowieckich z terenu gminy Wąpielsk


Uchwała NR XVIII.118.2020 (1375kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (25 marca 2020, 13:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60