Uchwała nr XVI.93.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 listopada 2019w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 z późn. zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI.93.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 z późn. zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:


Uchwała nr XVI.93.2019 (536kB) pdf
Raport z głosowania (283kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 grudnia 2019, 18:21:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67