Uchwała nr XVI.92.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 listopada 2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k, art. 6j ust. 1 ,ust. 3 i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI.92.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6k, art. 6j ust. 1 ,ust. 3 i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:


Uchwała nr XVI.92.2019 (1057kB) pdf
Raport z głosowania (288kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 grudnia 2019, 18:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88