Uchwała nr XVI.91.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 listopada 2019w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżń zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 oraz ust 2a pkt. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) - Rada Gminy w Wąpielsku, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI.91.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżń zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 oraz ust 2a pkt. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) - Rada Gminy w Wąpielsku, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala, co następuje:


Uchwała nr XVI.91.2019 (2475kB) pdf
Raport z głosowania (281kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 grudnia 2019, 18:10:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67