Uchwała nr XIII.75.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 18 września 2019w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie na kadencję 2020-2023Na podstawie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r. poz. 52 z póź. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z nia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506)

Uchwała nr XIII.75.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 18 września 2019


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r. poz. 52 z póź. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z nia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506)


Uchwała nr XIII.75.2019 (516kB) pdf
Raport z głosowania (283kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (24 września 2019, 09:04:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43