Uchwała nr XII.74.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 20 sierpnia 2019w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 zpóźn.zm.)

Uchwała nr XII.74.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 20 sierpnia 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 zpóźn.zm.)


Uchwała nr XII.74.2019 (2969kB) pdf
Raport z głosowania (322kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 września 2019, 13:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74