Uchwała nr XII.72.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 20 sierpnia 2019w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Długie INa podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 2 Rozdziału III Statutu Sołectwa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/19/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jako jednostek pomocniczych z terenu Gminy Wąpielsk

Uchwała nr XII.72.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 20 sierpnia 2019


w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Długie I

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 2 Rozdziału III Statutu Sołectwa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/19/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw jako jednostek pomocniczych z terenu Gminy Wąpielsk


Uchwała nr XII.72.2019 (511kB) pdf
Raport z głosowania (350kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 września 2019, 13:20:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59