Uchwała nr V/30/2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 stycznia 2019w sprawie uchylenia uchwałyNa podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000, Nr 61, poz. 710)

Uchwała nr V/30/2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000, Nr 61, poz. 710)uchwala się, co następuje:

§1 
Uchyla się Uchwałę Nr III.19.2018 Rady Gminy Wąpielsk  z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniającą Uchwałę `II.10.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Wąpielsk.

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr V.30.2019 (445kB) pdf
Protokół z głosowania (321kB) pdf

UZASADNIENIE
Na podstawie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000, Nr 61, poz. 710), po ponownej analizie uchwały, konieczne jest jej uchylenie.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 08:05:49)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 08:16:28)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 66