Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr III.26.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 21 grudnia 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm).


Rada Gminy Wąpielsk  uchwala  co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na rok 2018 zmienionej:
-Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
-Zarządzeniem  Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
-Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
-Uchwała Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
-Uchwałą Nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2018 r.
-Uchwałą Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.
-Uchwałą Nr LVII/308/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.
-Uchwałą Nr LVIII/310/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.
-Uchwałą Nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r.
-Uchwałą Nr LXI/331/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.
-Uchwałą Nr II.13.2018 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 listopada 2018 r.
-Zarządzeniem Nr 83/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. §1. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 21.070.466,89 zł z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 17.546.719,64 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 3.523.747,25 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. §2.1.Otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok       w wysokości 22.860.001,91 zł, z tego :
1) wydatki bieżące - 16.385.813,57 zł
2) wydatki majątkowe 6.474.188,34 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."
3. §2.2 Otrzymuje brzmienie: "Określa się:
1) zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 6.474.188,34 zł zgodnie z Załącznikiem         Nr 3 do niniejszej Uchwały."
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy   
        strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4."
4.  §10. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych  
     z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 80.693,15 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 68.960,00 zł
 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały"
5. § 8. Otrzymuje brzmienie:"Określa się plan przychodów i wydatków Rachunku Dochodów 
    Własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1) przychody     233.780,00 zł
2) wydatki          233.780,00 zł 
     zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały."
6. § 4. Otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  
 1.979.111,02 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 189.576,00 zł, zgodnie z  
     Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały."
7. §3. Otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.789.535,02 zł,    
     pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły:
     - kredyty i pożyczki bankowe w kwocie 1.696.530,04 zł. 
     - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 93.004,98 zł."
8. §13 Otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i  
  pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.996.530,04 zł., w tym  
     na:
  1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie   
     300.000,00 zł,
     2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.696.530,04 zł. 
9. §15 Otrzymuje brzmienie: " Upoważnia się Wójta do:
      1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   
       300.000,00 zł,
       b) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.696.530,04 zł. 
10. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach  dochodów i         wydatków  wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Dzienniku   
     Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr III.26.2018 (6377kB) pdf
Protokół z głosowania (286kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2019, 09:13:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij