Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LIV/284/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 maja 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm).Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na rok 2018 zmienionej:
Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem  Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
Uchwała Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Uchwałą Nr LIII/81/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 24.258.975,24 zł  z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.214.467,14 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.044.508,10 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018  r." zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej "Wydatki na programy i projektu realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4.  Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Przewodniczący Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski
 
Uchwała nr LIV/284/18 (579kB) pdf
 
Uzasadnienie
Wysokość planowanych dochodów i wydatków nie uległa zmianie.
Transport i łączność
Zmniejszono planowane wydatki rozdziale 60016 paragraf 6050 o kwotę 135.000,00 zł na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże" i przesunięto je do działu 900 rozdział 90002 na realizację zadania pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk."
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejszono  planowane wydatki w rozdziale 90002paragraf 6050 o kwotę 1.098.790,00 zł.
Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 90002 paragraf 6057 o kwotę 750.377,13 zł.
Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 90002 paragraf 6059 o kwotę 483.412,87 zł.
Zmiany w planach związane są z toczącymi się postępowaniami przetargowymi na realizację zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk.".
Dostosowano załączniki do planowanych zmian budżetowych.
Planowany deficyt nie uległ zmianie.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 maja 2018, 11:29:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij