Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LIII/281/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 25 kwietnia 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm).Rada Gminy Wąpielsk
uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na rok 2018 zmienionej:
Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem  Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
Uchwała Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości  18.253.652,43 zł, z tego:
1) dochody bieżące 15.729.024,06 zł,
2) dochody majątkowe 2.524.628,37 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 23.696.440,91 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.651.932,81 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.044.508,10 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018  r." zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8.  Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2.
§10 otrzymuje brzmienie "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 182.693,15 zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 494.600,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 11."

§ 3.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr LIII/281/18 (3306kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 maja 2018, 12:34:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij