Uchwała nr XLVII/258/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 14 grudnia 2017zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017-2027Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Uchwała nr XLVII/258/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 grudnia 2017


zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017-2027

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)


Uchwała nr XLVII/258/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2017 roku. (9359kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (21 grudnia 2017, 12:59:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71