Uchwała nr XLVI/248/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2017w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)

Uchwała nr XLVI/248/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)


Uchwała nr XLVI/248/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 roku (1622kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (6 grudnia 2017, 08:10:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67