Uchwała nr XLVI/246/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2017w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/246/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XLVI/246/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 roku (1061kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (6 grudnia 2017, 07:56:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87