Uchwała nr XLV/245/2017Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 października 2017zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6,231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870,1948,1984,2260 z 2017r. poz 60,191,659,933,935,1089,1475,1529,1537).

Uchwała nr XLV/245/2017
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 października 2017


zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6,231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870,1948,1984,2260 z 2017r. poz 60,191,659,933,935,1089,1475,1529,1537).


Uchwała nr XLV/245/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r. (4760kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 listopada 2017, 15:49:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119