Uchwała nr XLV/244/2017Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 października 2017zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,239,258,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870,1948,1984,2260 z 2017r. poz 60,191,659,933,935,1089,1475,1529,1537).

Uchwała nr XLV/244/2017
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 października 2017


zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,239,258,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870,1948,1984,2260 z 2017r. poz 60,191,659,933,935,1089,1475,1529,1537).


Uchwała nr XLV/244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r. (6912kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 listopada 2017, 15:42:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106