Uchwała nr XLV/243/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 27 października 2017 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny DrwęcyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 ) oraz art. 23 ust. ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134, poz. 2249 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 132, poz. 1074 i poz. 1595), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/243/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 27 października 2017


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 ) oraz art. 23 ust. ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134, poz. 2249 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 132, poz. 1074 i poz. 1595), uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XLV/243/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r. (647kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 listopada 2017, 15:35:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154