Uchwała nr XXXIII/163/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2016zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r' poz. 446) oraz art' 2l1,2l2,214,215' 222' Ż35- 23'7, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1.646 z 2014 r. poz. 379, poz. 9II, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 22015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. II89, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,po2. 1830,po2. 1854,po2. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. ).95, poz. 1257).

Uchwała nr XXXIII/163/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016


zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/77/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r' poz. 446) oraz art' 2l1,2l2,214,215' 222' Ż35- 23'7, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1.646 z 2014 r. poz. 379, poz. 9II, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 22015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. II89, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,po2. 1830,po2. 1854,po2. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. ).95, poz. 1257).


Uchwała nr XXXIII/163/16 (5744kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:13:48)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:19:58)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100