Uchwała nr XXXII/160/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 listopada 2016w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk w 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579)

Uchwała nr XXXII/160/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579)Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:
 
§1.
Określa się zwory formularzy i deklaracji podatkowych:
1. wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3. załącznik ZN-1/A do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
4. załącznik ZN-1/B do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,
5. wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,
6. wzór deklaracji na podatek rolny DR-1 stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,
7. załącznik ZR-1/A do deklaracji na podatek rolny DR-1 oraz informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 stanowiący załącznik nr 7 do uchwały,
8. załącznik ZR-1/B do deklaracji na podatek rolny nr DR-1 oraz informacji w sprawie podatku rolnego IR-1 stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
9. wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiący załącznik nr 9 do uchwały,
10.  wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowiący załącznik nr 10 do uchwały,
11.  załącznik ZL-1/A do deklaracji na podatek leśny nr DL-1 oraz informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiący załącznik nr 11 do uchwały,
12.  załącznik ZL-1/B do deklaracji na podatek leśny nr DL-1 oraz informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiący załącznik nr 12 do uchwały,
13.  wzór deklaracji na podatek od środków transportu DT-1 stanowiący załącznik nr 13 do uchwały,
14.  załącznik DT-1/A do deklaracji na podatek od środków transportu Dt-1 stanowiący załącznik nr 14 do uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XVII/69/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XXXII/160/16 (1090kB) pdf
Załącznik Nr 1 (1791kB) pdf
Załącznik Nr 2 (2423kB) pdf
Załącznik Nr 3 (606kB) pdf
Załącznik Nr 4 (1676kB) pdf
Załącznik Nr 5 (1201kB) pdf
Załącznik Nr 6 (1864kB) pdf
Załącznik Nr 7 (488kB) pdf
Załącznik Nr 8 (1092kB) pdf
Załącznik Nr 9 (1292kB) pdf
Załącznik Nr 10 (1209kB) pdf
Załącznik Nr 11 (502kB) pdf
Załącznik Nr 12 (612kB) pdf
Załącznik Nr 13 (2567kB) pdf
Załącznik Nr 14 (1135kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2016, 08:09:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265