Uchwała nr XXXII/157/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579).

Uchwała nr XXXII/157/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374, poz. 1579).Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:
 
§1.
Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996) z kwoty 191,01 zł za 1m3 do kwoty 180,00 zł 1m3 dla celów obliczenia podatku leśnego.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XXXII/157/16 (282kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2016, 07:48:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135