Uchwała nr XXXII/156/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i poz. 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M. P. z 2016 r. poz. 993), po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej w Toruniu,

Uchwała nr XXXII/156/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i poz. 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M. P. z 2016 r. poz. 993), po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej w Toruniu,Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustalić cenę 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa naliczenia podatku rolnego w 2017 r. w wysokości 46,00 zł za 1 dt.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XXXII/156/16 (325kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 grudnia 2016, 07:45:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147