Uchwała nr XXXI/153/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 8 listopada 2016w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/120/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Wąpielsk ze Związku Gmin Północnego Mazowsza z siedzibą w Brodnicy.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz § 29 pkt 3 Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza przyjętego uchwałą nr XIV/73/08 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2008 r.

Uchwała nr XXXI/153/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 8 listopada 2016


w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/120/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Wąpielsk ze Związku Gmin Północnego Mazowsza z siedzibą w Brodnicy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz § 29 pkt 3 Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza przyjętego uchwałą nr XIV/73/08 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 lutego 2008 r.Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:

§ 1   
Uchyla się uchwałę nr XXV/120/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Wąpielsk ze Związku Gmin Północnego Mazowsza z siedzibą w Brodnicy.

§ 2    
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 3   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXI/1530/16 (214kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 listopada 2016, 09:04:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177