Uchwała nr XVII/74/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2015w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011 - 2026Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).

Uchwała nr XVII/74/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011 - 2026

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513).Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
                W Uchwale Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011r. W sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2026 zmienionej:
 
    Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
    Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
    Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
    Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
    Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27  kwietnia 2012 r.
    Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
    Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
    Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
    Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
    Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
    Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
    Uchwałą Nr XXXVI/127/14 z dnia 27 marca 2014 r.
    Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
    Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
    Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.
    Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
    Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
    Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.
    Uchwałą Nr XII/47/15 z 17 lipca 2015 r.
    Zarządzeniem Nr 34/2015 z 31 lipca 2015 r.
    Zarządzeniem Nr 38/2015 z 13 sierpnia 2015 r.
    Uchwałą Nr XIV/50/15 z 8 września 2015 r.
     Uchwałą Nr XV/55/15 z 30 września 2015 r.
     Uchwałą Nr XVI/64/15 z 28 października 2015 r.
 przyjąć zmiany wydane z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 2
 
            Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
 
§ 3
 
 Pozostała treść Uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała nr 74/15 (4428kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 10:54:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311