Uchwała nr XII/60/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2007 rok Nr VI/24/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 02.03.2007 roku z późniejszymi zmianami Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ; z późn. zm.).

Uchwała nr XII/60/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2007 rok Nr VI/24/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 02.03.2007 roku z późniejszymi zmianami

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ; z późn. zm.).Rada Gminy w Wąpielsku uchwala , co następuje :


§ 1

1. Zwiększa się dochody Gminy na 2007 rok w działach :
· 758 – Różne rozliczenia - 1.000 zł,
· 801­­­­­ - Oświata i wychowanie - 1.995 zł,
2. Zmniejsza się dochody Gminy na 2007 rok w dziale
· 852 – Pomoc społeczna -92.082 zł

3. Łącznie dochody zmniejszono o 89.087 zł i wynoszą 9.174.188 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki Gminy na 2007 rok na łączną kwotę 2.195 zł w działach :

· 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zł,
· 801­­­­­ - Oświata i wychowanie - 1.995 zł,
2. Zmniejsza się wydatki Gminy na 2007 rok na kwotę 92.082 zł w dziale :
· 852 – Pomoc społeczna - 92.082


3.Łącznie wydatki wynoszą 11.628.520 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 2.454.332 zł.

§ 4

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ( dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Pozostała treść uchwały Nr VI/24/07 rady Gminy w Wąpielsku z dnia 02.03.2007 r. nie ulega zmianie .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr XII/60/07 (55kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2007, 07:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1422