Uchwała nr XVI/64/15Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 października 2015w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011 - 2026Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami z 2013 r. poz.645, poz.1318 z 2014r. Poz. 379, poz.1072) oraz art 226, 227, 228, 230 ust. 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych ( Dz. U. Z 2013r. Poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. Poz. 532, poz. 238)

Uchwała nr XVI/64/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 października 2015


w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011 - 2026

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami z 2013 r. poz.645, poz.1318 z 2014r. Poz. 379, poz.1072) oraz art 226, 227, 228, 230 ust. 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych ( Dz. U. Z 2013r. Poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. Poz. 532, poz. 238)


Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011r. W sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2026 zmienionej:
Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.
Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.
Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXVI/127/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.
Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.
Uchwałą Nr XII/47/15 z 17 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 34/2015 z 31 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 38/2015 z 13 sierpnia 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/50/15 z 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XV/55/15 z 30 września 2015 r.
przyjąć zmiany wydane z załącznikiem do uchwały.

§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2026, zgodnie z Załącznikiem do Uchwały.

§ 3
Pozostała treść Uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XVI/64/15 (4497kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 listopada 2015, 10:49:09)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (13 listopada 2015, 08:20:25)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320